Σάββατο 7 Μαΐου 2011


η ζέστα σου ! Γλυκύτερο τι άλλο
έχει η ζωή στον άνθρωπο να δώσει .
Λιμάνι μες της τρικυμίας το σάλο
απο ναυάγια πόσα μ' έχει σώσει

Μυρτιωτισσα

Κυριακή 1 Μαΐου 2011

καλό μήνα !!!!!!!!!
                                                 καλό μήνα νάχουμε όλοι μας !!!!!!